Cara Berfikir Hidup

wahai manusia…
bila kau merasa berlimpah ruah dengan kesenangan dan kekayaan, janganlah engkau merasa puas dan sombong pada ALLAH dan sesama manusia, namun lihatlah pada yang ada dibawahmu, niscaya kau akan selalu bersukur pada yang maha kuasa.
sungguh sangat berbahagia orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang ia berikan kepadanya..
wahai semuanya…
ketahuilah bahwa kita hidup didunia ini sangatlah sementara, maka dari itu kita mesti persiapkan diri kita untuk menempuh hidup kita yang kekal di alam sana..

segala kejadian yang terjadi dialam ini adalah merupakan pelajaran bagi kita agar kita semakin berfikir untuk mensyukuri apa yang telah diberikan oleh ALLAH pada kita..

Gempa bumi dan kejadian alam lainnya merupakan peringatan bagi kita agar kita senantiasa ingat dan beribadah pada-Nya..
janganlah kau merasa angkuh pada yang kuasa…
janganlah kau merasa berkecil hati atas segala kejadian yang menimpa kita, namun tetaplah bersabar dan berikhtiar serta berdoa pada yang maha kuasa yaitu ALLAH..
jadikan setiap musibah yang menimpa kita sebagai peringatan agar kita menjadi lebih yakin dalam beribadah pada-Nya..
janganlah kita merasa bosan untuk mensyukuri apa yang telah diberikan pada kita..
syukurilah segala yang ada pada kita…

Iklan